هنرستان دولتی دخترانه فضیلی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

کسب بالاترین تعداد رتبه در مرحله کشوری هنرهای تجسمی

رتبه های برتر مسابقات علمی و عملی

افتخارآفرینان

افتخارآفرینان مسابقات هنرهای تجسمی راه یافتگان به مرحله کشوری

افتخارآفرینان فرهنگی و هنری هنرستان

افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

...