هنرستان دولتی دخترانه فضیلی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

 اصفهان-خیابان شیخ مفید

تلفن :

031-36638363-36643480

  آدرس وب سایت :

www.fazilischool.ir