هنرستان دولتی دخترانه فضیلی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

همکاران

اسامی معلمین

نام دبیر

سمت

 

نام دبیر

 

سمت

فریبا   فرخ پور

سرپرست بخش

 

معصومه کریمیان

 

هنرآموز صنایع دستی

پوران ابرقویی

سرپرست بخش

 

مریم کاظمی

 

هنرآموز صنایع دستی

مرضیه دهقانپور

سرپرست بخش

 

مینا عباچی

 

هنرآموز صنایع دستی

زهرا وحیدی

سرپرست بخش

 

مریم ایران نژاد

 

هنرآموز معماری

مریم اعتمادی

استاد کار گرافیک

 

طاهره همتی

 

هنرآموز معماری

منصوره موهبت

استاد کار گرافیک

 

زهرا نامداری

 

هنرآموز معماری

زهرا سادات میر شفیعی

استاد کار گرافیک

 

کتایون سیاه رستمی

 

هنرآموز معماری

مریم جاکر حسینی

مربی پرورشی

 

زهرا خراسانی زاده

 

دبیر دینی و قرآن

زهرا هاشمیان

هنرآموز کامپیوتر

 

سیمین زمانی

 

دبیر دینی و قرآن

ایده صائب

هنرآموز کامپیوتر

 

فرشته هاشمی

 

دبیر دینی و قرآن

لیلا جوادی

هنرآموز کامپیوتر

 

شیدا منتظری

 

دبیر  عربی

بهاره معتمدی

هنرآموز کامپیوتر

 

محبوبه   نقیه

 

دبیرادبیات

مریم شمس

هنرآموز کامپیوتر

 

افسانه راستگونژاد

 

دبیر جغرافی

منیر ناسخیان

هنرآموز گرافیک

 

مریم رضوانی

 

دبیرادبیات

ماندانا کیارسی

هنرآموز گرافیک

 

فرشته امیری

 

دبیر آمادگی دفاعی

غزال حسینی

هنرآموز گرافیک

 

زهرا جان نثاری

 

دبیر زبان خارجی

سهیلا گندم کار

هنرآموز گرافیک

 

احترام یوسیلیانی

 

دبیر تربیت بدنی

مینا پورمعانی

هنرآموز گرافیک

 

زهرا گیاه چین

 

دبیر زبان خارجه

شهرزاد  شیخی

هنرآموز گرافیک

 

بتول دوارخانی

 

دبیر فیزیک

نسرین نظارتی زاده

هنرآموز گرافیک

 

زهرا کریمی

 

دبیر ریاضی

رویا مینایی

هنرآموز گرافیک

 

زهرا قریشی

 

دبیر ریاضی

سیمین علی عسگری

هنرآموز انیمیشن

 

آزاده ناظریان

 

دبیر تاریخ

فریبا کوهنجانی

هنرآموز انیمیشن

 

فائزه باب المراد

 

دبیر تلفیقی

میترا انصاری

هنرآموز صنایع دستی