هنرستان دولتی دخترانه فضیلی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

سند تحول بنیادین

آموزه هایی از سند تحول بنیادین

سند تحول بنیادین

پاور پوینت آموزش سند تحول بنیادین

فایل های ضمیمه :

روشهای فعال یاددهی یادگیری

کاوشگری از روشهای فعال یاددهی یادگیری

درس پژوهی

نگاهی اجمالی به فرآیند درس پژوهی

فایل های ضمیمه :

نمونه اقدام پژوهی

مراقبت از ابزار آلات کارگاهی

نمونه اقدام پژوهی

نمونه اقدام پژوهی برتر کشوری

فایل های ضمیمه :

نمونه موضوعات اقدام پژوهی

نمونه موضوعات اقدام پژوهی

فایل های ضمیمه :

آموزش اقدام پژوهی

معلم پژوهنده کیست؟

فایل های ضمیمه :

تفاوت اقدام پژوهی

تفاوت اقدام پژوهی و درس پژوهی

یاددهی یادگیری

پاور پوینت ارائه شده روشهای یاددهی یادگیری و کلاس های وارونه در آخرین جلسه شورای دبیران